Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe de Stichting Montferland Run de gegevens omtrent uw inschrijving verwerkt.
De Stichting Montferland Run is ingeschreven bij de KVK onder nummer 090101692.

Bij  inschrijving voor de Montferland Run, de Midi Run of de Jeugdlopen vragen wij enkele persoonsgegevens aan u die we voor de volgende doeleinden nodig hebben.

  • Voor, -achternaam, geboortedatum en geslacht hebben wij nodig om uw inschrijving te registreren en ook voor het verwerken van de uitslagen.
  • Het adres gebruiken we voor het opsturen van het startnummer en eventueel t-shirt. 
  • Als er geen atletiekvereniging wordt opgegeven, wordt uw woonplaats vermeld in de uitslag.
  • Een bankrekeningnummer gebruiken we voor het afhandelen van uw betaling en het restitueren bij annuleren.
  • Via uw e-mailadres ontvangt u de bevestiging van uw inschrijving. Tevens informeren wij u middels onze nieuwsbrieven over relevante zaken aangaande het evenement. Incidenteel treft u hierin ook uitingen/acties van onze sponsors aan. 
  • Ook informeren wij u in het komende jaar over de opening van de inschrijving.
  • Een telefoonnummer zodat wij de deelnemer telefonisch kunnen bereiken.
  • Een noodnummer zodat de organisatie in geval van nood een contactpersoon kan informeren.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden 
Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met de bedrijven die voor ons de volgende werkzaamheden verzorgen; inschrijving, versturen van startnummers en eventueel besteld t-shirt, de uitslagenverwerking, de tijdregistratie, track in de Montferland Run app, het fotograferen/filmen van individuele deelnemers. Uw persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Tevens heeft u het recht om een eerder verleende toestemming in te trekken. 
Wij zullen er dan tevens voor zorgen dat de gegevens worden verwijderd bij derden die de gegevens van ons hebben ontvangen.
Voor een dergelijk verzoek dient u zich te identificeren. 

Contactgegevens
Mocht u vragen hebben over de gegevensverwerking of de Stichting Montferland Run, dan kunt u contact opnemen met Silvia Jansen via silvia@montferlandrun.nl